حقوق زن حقوق بشر

ارسال کننده مقاله : آقای مهدی سرحدی 

حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و مدافعان حقوق بشر نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان ودختران بیش از مردان از حقوق ذاتی خود محرومندحقوق زنان شامل مواردی مانندتمامیت بدنی وحق کار وحق دستمزد برابر برای کار برابر وحق مالکیت وتحصیل و حق ازدواج وحقوق سرپرستی وحق مشارکت در قراردادهای قانونی میباشد.

مبارزات مسالمت آميز زنان براي برابري و رفع تبعيض با تکيه بر موازين حقوق بشر يکي از
مبارزات درخشان زنان براي برابري حقوق با مردان است .
در جمهوري اسلامي ايران هر گاه زنان به سوي برابري گام بر مي دارند متهم به توطئه عليه امنيت انظام مي شوند .و هر گاه زني در جامعه ايران براي حفظ حيثيت انساني خود مبارزه مي کند ازديد حاکمان (اخلال گر سياسي )شناخته مي شود .ودر معرض خشونت جسمي و روحي قرار ميگيرند.
شکل هاي گوناگون نقض حقوق بشر بر زنان اعمال ميشودو با عواملي از قبيل مليت و نژاد و طبقه اي که فرد به آن تعلق دارد مربوط مي شود.
زناني که براي برابري و رفع تبعيض تلاش مي کنند ميخواهند بدانند چه تغييراتي در نظام اجتماعي و مناسبت انساني باي صورت گيرد.
فعالان حقوق بشر مي خواهند صداي آنها و همه کساني که از حقوق بشر محرومند شنيده شود و مورد توجه قرار گيرد.مخصوصا حقوق زنان که از طرق مختلف نقض مي شود.
محروميت زنان از دموکراسمي و حقوق بشر در امور خصوصي به محروميت هاي احتماعي آنها نيز منجر ميشود.
مثلا در ايران وبعضي کشورها بر اساس سياست هاي دولتي زنان حق سفر کردن يا خارج کشور بدون برادر ويا پسرخود محرومند.ودر واقع تعداد تعداد کمي از زنان چنين محروميتي را تعدي به حق خود مي دانند.وبه آن معترضندو آن را نوعي تبعيض مي دانند.و در جوامع بسته زناني هستند که از شوهران خود کتک مي خورند در خانه زنداني مي شوند و حق شان براي تجمع هاي سياسي پايمال مي شود.
عدم توانایی زنان در اعمال حقوقشان به عنوان یکی از مشکلات اساسی احقاق حقوق زنان تعیین شده است.
همکاری نکردن مردان در بهبود نقش زنان در جامعه و عدم توجه به نیاز های زنان وکمبود منابع مالی لازم برای رفع تبعیض به شمار می آید
در شرایط کنونی ایران که زنانی به مخالفت با تبعیض علیه زنان برخاسته اند به اتهام مخالفت با فرهنگ و اسلام بازداشت شده وشلاق خورده اند.
این زنان که به مخالفت برخاسته اند از بطن فرهنگ ایران برخاسته و باشجاعت و کوشش های خود این فرهنگ را به سوی کمال سوق خواهند داد.
وهرچند که رسیدن به این اهداف کوشش ها وسختیها ومبارزات مستمری را می طلبد امیدواریم این شعار حقوق زن حقوق بشر است جامه عمل پوشیده وتمام زنان از آزادی حقوقی خود برخوردار شوند.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.