پیام ویدیویی خانم ستوده در باره تحصن اعتراضی

نشانی فیس بوک جامعه دفاع از حقوق بشر در
ایران
http://www.facebook.com/lddhi.fidh [1]

پیام ویدیویی خانم ستوده در باره تحصن
اعتراضی
Nasrin Sotoudeh’s video message on her protest to 3-year ban from work

بخش اول
PART 1:
https://www.facebook.com/video.php?v=784915754898375

بخش دوم
PART 2:
https://www.facebook.com/video.php?v=787538591302758&set=vb.784504648272819&type=2&theater

حق کار، حق دگراندیشان

RIGHT TO WORK, RIGHT OF DISSENTERS!

——————————————-
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر
فیس بوک
[2]
http://www.facebook.com/lddhi.fidh [1] [1]
E-mail: lddhi(at)fidh.org
یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLy2KJACyt0kXaOm53OXtEw [3]
[3]
[4]
[5]
صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر [5]
FIDH’s Iran page: http://www.fidh.org/en/asia/iran/ [6]

Links:
——
[1] https://www.facebook.com/lddhi.fidh
[2] https://zimbra.fidh.net/zimbra/
[3] https://www.youtube.com/channel/UCLy2KJACyt0kXaOm53OXtEw
[4] http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86,1320-
[5]
http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
[6] http://www.fidh.org/en/asia/iran/

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.