اعتراض به توقف پذیرش دختران دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان

٣ خرداد ١٣٩٢
شهرزاد نیوز: به دنبال توقف پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه صنعتی اصفهان در هفت رشته کارشناسی ارشد، جمعی از دانشجویان دختر با ارسال نامه ای به هیأت رئیسه دانشگاه، خواستار رفع محدودیت پذیرش دختران شده اند.

به گزارش ایسنا، این محدودیت ها در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی دانشگاه صنعتی در سال 92 منظور شده اند. بر همین اساس، ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در هفت رشته مهندسی کشاورزی در سه گرایش آبیاری، علوم دامی و ماشین آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی در سه گرایش آبخیز داری، مرتع داری و رشته منابع آب گرایش سازه ای تنها دانشجویان مرد پذیرفته می شوند
http://www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=8612

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.