اعدام مجرمان نوجوان ناقض حقوق بین المللی است

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر)، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق
بشر سازمان ملل امروز 26 ژوئن 2014 (5 تیر 1393)
از شمار زیاد اعدام ها در ایران از آغاز
سال 2014 ابراز نگرانی کرد و از دولتمردان
خواست این اعدام ها و به ویژه اعدام نزدیک
به وقوع یک مجرم نوجوان را متوقف کنند.

خانم پیلای گفت: «احتمال اعدام راضیه
ابراهیمی یک بار دیگر استفاده غیرقابل
قبول از مجازات اعدام علیه مجرمان نوجوان
را در ایران در کانون توجه ها قرار داده
است.» راضیه ابراهیمی در سن 17 سالگی به
خاطر قتل همسرش مجرم شناخته شد. او در سن 14
سالگی ازدواج کرده و در 15 سالگی فرزند خود
را به دنیا آورده بود؛ او گفته قربانی
خشونت خانگی بوده است.

خانم پیلای اعلام کرد: «صرفنظر از شرایط
ارتکاب جرم، حقوق بین المللی به صراحت
اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده است.
صدور احکام اعدام علیه افراد زیر 18 سال و
اجرای آنها به طور کامل با تعهدات بین
المللی ایران بر اساس میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک
ناسازگار است. من از دولتمردان ایران می
خواهم اعدام راضیه و دیگر مجرمان نوجوان
را متوقف کنند.»

جنت میر، مجرم نوجوان افغان 17 ساله، به
اتهام جرایم مواد مخدر در ماه آوریل در
زندان اصفهان اعدام شد. بنا به گزارش ها،
او از دسترسی به وکیل مدافع یا خدمات
کنسولی محروم بود و این باعث نگرانی در
باره رعایت موازین محاکمه عادلانه برای
او و پنج افغان دیگری است که به اتهام های
مشابه به همراه او اعدام شدند.

خانم پیلای از شمار زیاد مجرمان نوجوان
که در ایران به اعدام محکوم هستند ابراز
نگرانی کرد. بنا به اطلاعاتی که دفتر حقوق
بشر سازمان ملل از منابع مورد اعتماد
گردآوری کرده، گویا در حدود 160 تن به خاطر
جرایمی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب شده
اند محکوم به اعدام هستند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.