عریان شدن زنان پیشرو ترین راه مبارزه بر ضد پوشش اسلامی اجباریست

آقای محمود نعیمی 7 فروردین 93

مصاحبه با فعال زن ایرانی که روز 8 مارس، روز جهانی زن در اعتراض به قوانین اسلامی برهنه شد

 

شیرین شمس: اعتراض زنان بشکل عریان شدن، بحث برانگیزترین اکشن سیاسی علیه مذهب و مردسالاری در سالهای اخیر شده است. سولماز وکیل پور که در روز 8 مارس در مقابل موزه لور پاریس عریان شده در پاسخ به این سوال که چرا اعتراض عریان را برگزیده میگوید:

 

عریان شدن زنان پیشروترین راه مبارزه بر ضد پوشش اسلامی اجباریست.نهایت اعتراض من عریانیست! این نوع اعتراض است که به بیشترین شکل صدای مذهبی ها و مردسالارها را درمی آورد.

 

عریانی ابتدایی ترین امر طبیعت انسان است. ولی چون هزاران هزار سال بخصوص در مورد بدن زنان پوشانده و مخفی‌ نگاه داشته شده، تبدیل به امری عجیب و قریب و هولناک شده است. وگرنه چرا عریانی مردان، پیران و کودکان هیچکدام هولناک نمی‌‌باشد؟ آیا این سوال جالبی‌ نیست؟ اتفاقا من میخواهم با عریان شدنم، این ترس و هراس از بدن زن را بخوبی نشان دهم. و اینکه طی هزاران هزار سال این بدن زن بوده که موضوع مذهب و مردسالاری بوده.

 

 

شیرین شمس: مخاطب شما برای این حرکت چه کسانی هستند؟ به چه چیزی اعتراض کردید؟

 

سولماز وکیل پور: مخاطب من دختران و زنان و بخصوص زنان جوان مسلمان و یا کشورهای اسلام زده هستند که درآنها زنان همانند بردگان اختیار استفاده از پیکر خود را نداشته و به خانواده و یا شوهر متعلّق هستند، بدون اینکه حتّی مانند یک برده خرید شده باشند. آنها مانند بردگانی هستند که در بند بردگی به دنیا می‌آیند و از دنیا میروند. اگر از انجام امر و نهی صاحبان خود سر باز زنند، مثال بردگان به دست صاحبان خود شلاق می خورند و بصورت رسمی به دست قانون مجازات خواهند شد و شکنجهٔ روحی، روانی‌ و بدنی خواهند شد و حتا متأسفانه کشته خواهند شد! سنگسار خواهندشد، اعدام خواهند شد! آنها به بردگی پذیرفته میشوند وگرنه اگر فرمانها را اطاعت نکنند، کسی‌ هرگز آنها را برای آنچه که هستند دوست نمی‌‌دارد، ترد میشوند و بیشتر آنها قادر به تصور انجام ندادن فرمانها و ارزشمند بودن در ضمن سر باز زدن از انجام فرمانها نیستند. ما در ایران تحت حاکمیت قوانین اسلامی میبینیم که زنان در هنگام ازدواج باید از پدر خود کسب اجازه کنند، وقتی شوهر دارند باید در موارد مختلف از شوهر خود کسب اجازه کنند. و بسیاری موارد دیگر که بردگی زن را بصورت قانونی در جامعه پیاده کرده است. من این سیستم اسلامی و فرهنگی‌ را سیستم برده ‌داری زنان می‌خوانم! هم اکنون من فرمانی را زیر پااا گزاردم! من به این سیستم بردگی اتفاقا با عریان شدنم اعتراض میکنم و برای اخلاقیات و خوب و بدهایی که زنان را به اسارت میکشد ذره ای ارزش قائل نیستم.  

 

شیرین شمس: اعتراض عریان چقدر میتواند به پیشبرد جنبش زنان و مطالبات این بخش از جامعه کمک کند؟

 

سولماز وکیل پور: اولین بُرد سیاسی این حرکت شکستن تابوی بدن زن است و همین تابو شکنی، همه ادیان بخصوص اسلام و قوانین شریعه و مردسالار را به چالش میکشد. ادامه این شکل اعتراض و بصورت گسترده، مطالبات زنان را پیش میبرد و قوانین ارتجاعی زن ستیز رابه عقب میراند. با ادامه این اعتراض حجاب اجباری دیگر جایی برای قد علم کردن نخواهد داشت و از طرف بیشتر زنان جامعه، پوشش اختیاری در آینده ای نزدیک در ایران و اقصی نقاط جوامع اسلامی محقق خواهد شد. هدف اصلی‌ من هم برای طرح این ایده و  برنامه‌ریزی برای به ثمر رساندن این پروژه، کنار هم آوردن خودم و علیاء ماجده المهدی و أمينة السبوعي و دیگر زنان جهان اسلام برای اعتراض و نشان دادن وحدت و همبستگی‌ و خسته شدن زنان کشورهای اسلام زده از اقصی نقاط جهان از قوانین اسلامی و ارتجاعی بود‌.

 

شیرین شمس: آیا اعتراض عریان را به زنان ایرانی و خاورمیانه پیشنهاد می کنید؟

 

سولماز وکیل پور: این اعتراض در واقع مخصوص زنان ایران و خاور میانه و برای آزادسازی این زنان از همه بندهاست. مسلماً باید این جنبش از طرف همان زنان انجام شود تا به نتیجهٔ درست، دقیق و سریع برسد. . در داخل ایران هم، در ابتدا و برای حفظ امنیت جان، میتوانند زنان در چنین جنبش‌هایی‌ صورتهای خود را بپوشانند و در بازتاب این حرکت بکوشند. من به شخصه از بازتاب دادن این حرکت های پیشرو و هرگونه حرکت های مثبت و رادیکال، دریغ نخواهم کرد.

 

جنگ جنگ تا پیروزی! پیروزی با ماست!

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.