فرخوان جلسه 22 مارس کمیته دفاع از محیط زیست

VVMIran e.V.
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 979 34 07 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.org www.bashariyat.org

اصل اول کنوانسیون استکهلم
انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه  و مرفه را
میسر می سازد، برخوردار است.
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي گردد. از
این رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است.
محیط زیست ایران و حقوق بشر

سخنرانی، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

حمید حمیدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر
محیط زیست از منظر نسل سوم حقوق بشر

حسین محمودی: فعال حقوق بشر
بررسی احیای دریاچه ارومیه

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون
Paltalk :
Social Issues and Politics Human Rights Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran

شنبه 22 مارس 2024 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی
مسئول جلسه : میترا کفایت حقیقی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.