کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران / زندانیان سیاسی در ایران

گزارش نماینده کانون از ژنو محمد احمدی

در ادامه بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل, سازمان غیر دولتی سودویند نیز فعالیتهای خود را با تنظیم اجلاسهای جانبی با موضوعات مرتبط با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه میدهد, در روز دوشنبه 23 سپتامبر 2013 و در هجدهمین روز ازآغاز به کار شورای حقوق بشر سازمان ملل پنجمین رویدادجانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع زندانیان سیاسی در ایران برگزار شد.
این اجلاس در مقر اروپایی سازمان ملل و با مدیریت آقای جاوید گوانی و با حضور سخنرانان به شرح زیر برگزار شد.

خانم مرسده محسنی,,, آقای علیرضا سربازی,,, آقای محمد تنگستانی, آقای ونداد اولاد عظیمی سخنرانان این اجلاس بودند.

خانم مرسده محسنی به عنوان اولین سخنران, سخنان خودرا با موضوع دانشجویان و کارکنان رسانهها در زندان آغاز کردند, ایشان در متن سخنان خود با اشاره به اعمال زور و استفاده از زندان به عنوان اهرم فشار بر جامعه افزود که شهروندان جامعه در صورت انجام تخلف مستحق مجازاتند, ولی حکومت ایران دانشجویان هموطنان عرب و یا بهائیان را به زندان فرستاده و زیر شکنجههای سخت آنها را مورد آزار قرار میدهد بدون هیچ جرمی زیرا اعمال این افراد خلاف قانون نیست, و آسیبی به جامعه وارد نمیکند

سخنران دوم آقای علیرضا سربازی فعال حقوق بشر بودند و موضوع سخنرانی ایشان نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران بود, که ایشان گزارش مبسوطی از اعدامهای خاموش و شرایط بسیار نامطلوب زندان رجایی شهر ارائه کردند.

آقای محمد تنگستانی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بودند که مطالبی پیرامون زندانیان گمنام برای حاضرین بیان کردند.

آقای ونداد اولاد عظیمی که از طریق اسکایپ در این نشست حاضر بودند سخنانی پیرامون نقش رسانهها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان بیان کرد.

و در پایان آقای جاوید گوانی با آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بهبود شرایط زندانیان در بند از سخنرانان و حاضرین قدردانی نموده و جلسه را به پایان رسند.

این نوشته در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.