قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، یک قانون عقب‌افتاده است

ایلنا

لیلی رشیدی در نشست نقد و بررسی فیلم «عرق سرد» گفت که  قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، یک قانون عقب‌افتاده است.وی در پاسخ به یکی از حضار که فیلم را فمینیستی دانست، گفت: به چه علت ما از یک قانونی که به شدت عقب‌افتاده است، دفاع می‌کنیم؟ بسیاری از قوانین ما ازجمله قصاص بچه‌های زیر ۱۸ سال در طول زمان عوض شده است. هر موضوعی در گذر زمان باید عوض شود. اصرار نکنیم روی قوانین تاریخ گذشته. این ظلم به نسل‌های بعدی ماست.

این نوشته در اخبار ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.