۶۶ درصد خشونت علیه زنان در ایران روانی است

مهر

سرپرست اداره مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات حدود ۶۶ درصد خشونت های صورت گرفته علیه زنان در ایران، روانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عندلیب در دومین همایش ملی خشونت علیه زنان که روز سه شنبه دردانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشد اظهارداشت: خشونت علیه زنان از گذشته وجود داشته و زنده به گور کردن دختران، فروش زنان به عنوان برده، آزار جنسی و تجاوز، از نمونه های آن است.

وی بیان کرد: در کشورمان گاهی توسط رسانه ها این خشونتها مطرح شده و در سالهای اخیر پژوهشگران زیادی وارد کار شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند و از انزوا خارج شد اما همچنان باید کار شود.

عندلیب بیان کرد: خشونت زنان موجب بروز آسیب های زیادی در جامعه می شود و خشونت های خانگی و محیط کار از دیگر نمونه های آن است.

سرپرست مطالعات اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از خانواده ها خشونت علیه زنان را تجربه کرده اند اما برای حفظ آبروی خود آن را آشکار و مطرح نمی کنند و به افسردگی دچار می شوند به همین دلیل این خشونت فقط یک پدیده داخل خانواده نیست بلکه پدیده ای اجتماعی است.

عندلیب گفت: خشونت های روانی، کلامی، منزوی کردن زنان، القاء ترس به این افراد، زیرسوال بردن توانمندی بانوان، فشار آوردن برای انتخاب لباس و پوشش، مسخره کردن و تحقیر زنان در جامعه، کنترل سخن گفتن و خشونت روانی، خشونت اقتصادی و محدود کردن زنان در مسائل مالی و انکار مالکیت و توانمندی زنان از دیگر خشونتهای رایج است.

۷۰ درصد زنان جهان دچار خشونت شده اند

وی بیان کرد: خشونت های جنسی، نگاه جنسیتی به زنان، از انواع خشونت های روانی است که موجب انزوا و افسردگی بانوان می شود که این مسائل هم باید مورد توجه روان شناسان قرار گیرد.

عندلیب گفت:آمارها نشان می دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان جهان دچار انواع خشونت و ۳۵ درصد دچار خشونت جنسی شده اند و ۳۷ درصد زنان توسط همسران سابق کشته شده اند.

۶۶ درصد خشونت ها علیه زنان در ایران روانی است  

وی اضافه کرد: ۶۶ درصد خشونت ها علیه زنان در ایران روانی و خشونت جنسی حدود ۱۰ درصد در آمارها ثبت شده است و برای موفقیت درکارباید برنامه ریزی ها بر اساس شهر و نوع خشونت باید صورت گیرد.

این کارشناس دستگاه قضایی یادآورشد: برنامه ریزی آموزشی باید بر اساس انواع پیشگیری و مهارت افراد باشد تا نتیجه بخش باشد ودر دستگاه قضایی به پیشگیری اجتماعی، حقوقی و قضایی توجه جدی داریم.

وی بیان کرد: مشاوره های پیش از ازدواج و مشاوره های خانوادگی از دیگر برنامه هایی است که مورد توجه معاونت پیشگیری دستگاه قضایی قرار دارد.

این نوشته در اخبار ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.