مقاله: عدم بکارگیری زنان در پستهای مدیریت سیاسی

نویسنده: شایسته علی‌گلزار

امروزه مشاركت زنان در امور اقتصادي، فراتر از تأمين نيروي كار ارزان ‌بها يا بدون دستمزد مورد توجه كارشناسان توسعه اقتصادي قرار گرفته است. در جوامع پيش‌رفته‌ صنعتي و كشورهاي نوخاسته‌ صنعتي، مشاركت زنان ـ به عنوان كارگزاران توسعه و برخوردار شونده‌گان از آن ـ اصلي پذيرفته شده است. در ايران نيز، برنامه‌ريزي براي پويايي جامعه‌ گسترده زنان ـ كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند ـ امري گريزناپذير است. عموماً آماري دقيق از سهم مشاركت اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان ايران در دسترس نيست و وضعيت مشاركت زنان به دلايل مختلف با ابهام و پيچيده گي ويژه‌ا‌ي همراه است. مهم‌ترين عوامل اين پيچيده‌گي‌ها، تعصب‌هاي سنتي و قومي، گوناگوني ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران، نبود سازوكارهايي براي در شمار آوردن كار زنان در واحدهاي كوچك و سنتي است. به دليل تعصبات سنتي و قومي، كار زنان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي انكار شده و پنهان مانده است.

گوناگوني ساختارهاي اجتماعي باعث شده كه كار زنان در فعاليت‌هايي هم چون كشاورزي و صنايع دستي و خانگي، بيشتر در قالبي غيررسمي جاي گرفته و وارد آمارهاي رسمي كشور نگردد. بسياري از زنان نيز به صورت كارگران فصلي فعاليت مي‌كنند. بدين سان، بيشتر زنان شاغل ايران در بخش‌هاي غيررسمي اقتصاد كشور مشغول به فعاليت مي‌باشند.در ايران، نقش زنان در فرآيند توسعه هنوز به رسميت شناخته نشده است و عموماً با مشكلات زيادي روبه رو است. اكنون، فعال كردن توان‌مندي‌هاي بالقوه‌ي زنان در عرصه‌فعاليت‌ها و زندگي اقتصادي ايران، بيش از هر زمان ديگر نيازمند ايجاد دگرگوني در نگرش اجتماعي به زنان و دگرگون نمودن تفكر حاكم بر نظام برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كلان كشوري است، كه آن نيز نيازمند دسترسي به اطلاعات فراگير و تحليل‌هاي علمي از درون‌مايه‌هاي اين نيروي عظيم جامعه است.

23 استاندار از 31 استاندار دولت حسن روحانی تا کنون در دولت دوازدهم مشخص شده اند  و نام هیچ زنی در میان آنان نیست . انتصاب وزیر زن یکی از مطالبات جدی حامیان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود، مطالبه ای که کمتر کسی تصور میکرد محقق نشود . اما در روزی که رییس جمهوری برای معرفی کابینه به مجلس رفته بود، گفت که او میخواسته وزیر زن بگذارد اما نشد . بعد از اینکه هیچ زنی به وزارت نرسید، رییس جمهور در پیوست احکام وزرا به آنان تاکید کرد از زنان، جوانان و اقلیتها در سمتهای اجرایی استفاده کنند . برخی وزرای دولت همچون بیژن زنگنه و حسن قاضی زاده هاشمی این پیوست را جدی گرفته اند و از میان زنان، قایم مقام و معاون وزیر برگزیده اند. بجز پیوست احکام وزرا، بر مبنای برنامه ششم توسعه و آیین نامه مصوب شورای عالی اداری در تیرماه امسال، قرار است تا پایان برنامه پنجساله ششم 30 درصد مدیریتهای کشور به زنان برسد . یکی از وزارتخانه های مهمی که باید در این زمینه پیشرو باشد، وزارت کشور است با شمار زیادی پست مدیریتی ستاد در وزارتخانه ها و استانها . اما ( سالی که نکوست از بهارش پیداست ) ، وزارت کشور تا کنون در این زمینه کمترین تحرک را داشته است.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.