لینک فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اکتبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10372

این نوشته در لینک ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.