نرخ کم مشارکت اقتصادی زنان در استان زنجان

فرستنده  خبر:فریبا مرادپور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: توسعه‌یافتگی ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارد و متاسفانه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان زنجان کاهش یافته است.

«حسین امیدمقدم» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نرخ بیکاری زنجان در سال 92 حدود 9.9 درصد بود و در این میان نرخ بیکاری مردان به 8.7 و زنان به 15.4 درصد می‌رسید. همچنین نرخ بیکاری در سال 93 به 9.8، در سال 94 به 9.6 و پارسال به 9.7 درصد رسیده است.

این مسئول ادامه داد: در سال 94 نیز نرخ بیکاری کل استان 9.6 درصد بود که در این سال نرخ بیکاری مردان 8.9 درصد و نرخ بیکاری زنان 12.7 درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری مردان در پارسال به 9.3 و زنان به 11.3 درصد رسید.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری زنان در استان است اما بررسی ویژگی‌های بازار استان و کشور حکایت از نرخ پایین مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

امیدمقدم خاطرنشان کرد: وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان مشارکت اقتصادی زنان و نرخ توسعه‌یافتگی وجود دارد، این موضوع ضرورت توجه مسئولان به موضوع اشتغالزایی بانوان و فعال‌سازی زنان در جامعه را یادآور می‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به میزان مشارکت اقتصادی زنان در استان زنجان، یادآور شد: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال 93 به میزان 39 درصد بود که میزان مشارکت زنان به 14.2 و مردان به 64.5 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال گذشته، 40.8 درصد ثبت شد که میزان مشارکت اقتصادی مردان در آن 66.5 و زنان 15.6 درصد بود و این نرخ در سال 94 در کل استان 39.9 درصد بوده که نرخ مشارکت زنان ر این سال 15.3 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی مردان 64.7 ثبت شده است.

امیدمقدم تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در زمینه اشتغال‌زایی در این استان مسئولان به لایه‌های سخت نرخ بیکاری رسیده‌اند و استمرار کاهش این نرخ، اقدامات جدی‌تری را می‌طلبد.

این نوشته در اخبارسیاسی،اجتماعی،اقتصادی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.