احضار هنا خرسان به اداره اطلاعات در اهواز

تحلیل خبر: نویداحمد فخرالدین

هنا (حنا) خرسان، فعال فرهنگی اهل اهواز روز گذشته به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار شد. گفته میشود این احضار در ارتباط با برگزاری مراسم فرهنگی گرگیعان، از آیین های سنتی رایج بین عرب‌های خوزستان است

در شب پانزدهم ماه رمضان، بچه‌های کوچک عرب خوزستان پس از افطار، لباس‌های محلی خود را پوشیده، پسران دشداشه پوشیده و دختران چادر عربی بر سر می‌کنند و با شور و شعف به کوچه پس‌کوچه‌های شهرها و روستاهای عرب‌نشین می‌روند و با آویختن کیسه‌هایی از پیش تهیه شده بر گردن، برای جمع‌آوری عیدی و شیرینی ماه رمضان به درب خانه‌ها می‌روند

برخورد حکومت با فعالان فرهنگی و دل مشغولان عرصه هنر و موسیقی و فرهنگهای ملی و قومی امر تازه ای نبوده ونیست.با توجه به کنوانسیونهای حقوق بشری و از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اعلامیه حقوق بشر و نیز اعلامیه حقوق اقلیتها  گروهها و اقلیتهای قومی و نزادی و مذهبی باید از خقوق برابر و یکسان با گروههای اکثریت برخوردار باشند.حکومت جمهوری اسلامی که نه تنها با فرهنگ اصیل ایرانی و اریایی مخالف بوده وانرا سرکوب میکند. جالب توجه اینکه حتا با این ایین های رایج بین عربهای خوزستان نیز که یک ایین محلی بوده و ارتباط مستقیمی با ایین و شئونات اسلامی و یا مخالفتی با دین اسلام ندارد نیز مخالفت میورزد.

حقوق فرهنگی بخشی از حقوق بشر محسوب می گردد که در ابتداء در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل مطرح شده است.

اهمیت این حقوق در منشور پیشنهادی حقوق شهروندی دولت رئیس جمهور روحانی نیزمورد توجه قرارگرفته است. [ در ماده ۳-۱۲ منشور ذیل عنوان هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری، هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی شهروندان بدون هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته است.]

بازداشت نمودن این فعال حقوق فرهنگی و یا احضار ان به مراجع اطلاعاتی و امنیتی که عموما بدون رعایت ترتیبات قضایی و حکم مراجع قضایی صورت میگیرد نیز بر خلاف همان قوانین غیر دموکراتیک قانون اساسی و

قوانین ایین دادرسی و کیفری خلاف خقوق بشری جمهوری اسلامی است

این نوشته در تحلیل خبر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.