تحلیل خبر : نبود زیرساختهای مناسب مانعی برای ادامه تحصیل دختران در سیستان و بلوچستان و بهانه ازدواج زودهنگام آنها : سمیه مهربانی

تحلیل خبر: سمیه مهربانی 

 عضو کمیسیون آموزش مجلس ساخت مدارس شبانهروزی، به کارگیری معلمان بومی و در نظر گرفتن وسایل ایاب و ذهاب را از جمله اقدامات مناسب برای کاهش محرومیت آموزشی دختران معرفی کرد.
حبیب الله دهمرده با اشاره به ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دختران در مناطق محروم، روستایی و عشایری، گفت: اگرچه پس از انقلاب اسلامی، به واسطه تغییر فرهنگ جامعه، خانواده‎ها در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان به دختران خود اجازه ادامه تحصیل دادند اما به دلیل ضعف امکاناتی و زیرساختی همچنان بسیاری از دختران در این مناطق از تحصیل باز میمانند.

وی طی کردن روزانه حدود 300 کیلومتر برای رسیدن به دبیرستان در جادههای بیابانی را مانعی برای تحصیلی دختران در مناطق محروم و حتی ازدواج زود هنگام آنها معرفی کرد وآنچه در این میان به چشم می خورد ازدواج هایی زودهنگامی می باشد که مانع از تحصیل افراد به ویژه دختران شده است.
و طبق قانون اساسی ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر:
«هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش دست کم تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است».
و طبق قانون اساسی ، اصل ۳۰ قانون اساسی:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». 

این نوشته در تحلیل خبر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.