٤١ نهاد حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت عاصمە جهانگیری شدند

فرستنده خبراقای احمد نوید فخرالدین ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

٤١ نهاد حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت عاصمە جهانگیری شدندآژانس کُردپا: ٤١ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیەای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند، کە ماموریت عاصمە جهانگری گزارشگر ویژە در امور ایران را تمدید کنند.

طبق اخبار منتشرە، در سی‌وچهارمین نشست این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. با تاکید، امضاکنندگان این بیانیه فعالیت وی را بر ترویج حقوق بشر در ایران تاثیرگذار دانستەاند.


۴۱ نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمدە است‌که توجه به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران باعث شده در داخل حکومت ایران بحث‌هایی در مورد اصلاح آن مطرح شود.

امضا کنندە این بیانیە با ذکر این ‌که امیدهای اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان اجرای برجام تحقق نیافته، آمارهایی از نرخ بالای اعدام در ایران و نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف ارائه کردند.

۴۱ نهاد حقوق بشری در پایان عنوان داشتند، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیامی قوی به مقامات ایران است کە حقوق بشر را در این كشور نقض می‌کنند.

این نوشته در گزارش های نقض حقوق بشر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.