دستگیری روزانه بیش از ۲ هزار زن بد پوشش

فرستنده خبر خانم زرین تاج الیاسی ۱۳۹۵/۷/۸

دستگیری روزانه بیش از ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر که بیش از ۹۵ درصد آنها با اخذ تعهد آزاد می‌شوند.

به گزارش فارس، پاسدار حسین اشتری در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر که امروز در دادگستری کل استان برگزار شد
با تاکید بر اینکه در مسائل فرهنگی و ضد فرهنگی مشکل داریم،‌ گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر که بیش از ۹۵ درصد آنها با اخذ تعهد آزاد می‌شوند و پرونده پنج درصد آنها به دستگاه قضایی انتقال داده می‌شود اما متاسفانه با یک دهم این پرونده‌ها هم برخورد صورت نمی‌گیرد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.