بازداشت یک ملا دعاخوان به جرم روابط جنسی با دختر شش ساله

فرستنده خبر اقای مرتضی حسینی جمعه 8 اسد 1395

مقام های پولیس در ولایت غور گفته اند که نیروهای امنیتی یک مرد شصت ساله را به اتهام داشتن روابط جنسی با یک دختر شش ساله در این ولایت بازداشت کرده اند.

در همین حال، این مرد که خود را سید محمد کریم می خواند ادعا دارد که این دختر از سوی پدرش به وی هدیه داده شده است و آنان در شب اول عید فطر ازدواج کرده اند. 

اما پولیس غورتاکید کرده است که این ملا یک ماه پیش این دختررا از ولسوالی اوبه هرات ربوده است.

این مرد که درحال حاضردرنظارت خانه پولیس است می گوید که او یک ملای دعاخوان است ویک ماه پیش پدراین دختر او را از بهر دعا خواندنش به او هدیه داده است واو با این کودک شش ساله درشب نخست غیرفطر ازدواج کرده است.

متهم سید محمد کریم در این باره چنین گفته است:”ما رسما نکاح کردیم، پدر مادرش به من گفت ببر تا وقتی که جوان شود.”

اما سرپرست فرماندهی پولیس غورمی گوید که خانواده این کودک درتماس با پولیس گفته است که این ملا دخترشش ساله شان را یک ماه پیش ازیک روستا درولسوالی اوبه هرات ربوده است.

محمد زمان عظیمی سرپرست فرماندهی پولیس غور گفته است:”پدر و مادر دختر این ادعا را کاملا رد میکنه که دختر د نکاح ازو بوده . ادعا آنها در تلفن امی است که دختر از پیش ما مفقود شده و مادر دختر و پدر دختر حرکت کرده اند و در مسیر راه هرات غور اند. ما امیدواریم که پدر و مادر دختر به زودی برسه تا ما بتوانیم حقایق را روشن کنیم.”

درهمین حال ریاست امورزنان غوراین رویداد را تکان دهنده می خواند ومی گوید که درحال حاضراین دختردرخانه امن است ونهاد های حمایت ازحقوق کودکان ونهاد های حقوق بشری برای مجازات عاملان این رویداد دادخواهی خواهند کرد

معصومه انوری رئیس امورزنان غور گفته است:”فعلا ریاست امور زنان در این باره قضاوت کرده نمتانه، ولی تعقیبای خوده در ارتباط و یا در قبال ای گب ما نودونه فیصد ام نه بلکه صد فیصد داریم که ای قضیه کاملا روشن شوه.”

ازپانزده سال گذشته وحشیانه ترین رویداد های نقض حقوق زنان وکودکان درغوررخ داده است اما تاکنون عاملان نود وپنج درصد این گونه رویداد ها آزداند اند وتاکنون نهادی نبوده است که آنان را زیرپگرد قراردهد

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.