اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

شکنجه گاه یا محیط امن، مدرسه، شیرخوارگاه ویا کانون خانواده؟

 نه، تداوم شکنجه ومرگ خاموش کودکان درهمه جا. 

11

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.