گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست 

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه۱۳۹۵

در این گزارش به مواردی از جدال بین شکارچیان متخلف و محیط بانان و دیگر خبر‌های زیست محیطی‌ که در این ماه بوده اشاره می‌کنیم.این گزارش شامل ۳ بخش می‌باشد که بخش اول دستگیری شکارچیان متخلف ،بخش ۲ دادگاه و احکام صادر شده برای متخلفین در حوزه محیط زیست و بخش ۳ دیگر خبر‌های زیست محیطی‌ در این ماه.

۱.دستگیری ها

در این ماه عاملین شکار‌های یک آهوی آبستن در پارک ملی‌ کلاه قاضی و یک کل وحشی در شیر کوه تفت توسط محیط بانان دستگیر شدند. 

 gozaresh_ordibehsht_mah_95_mohitzist_

این نوشته در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.