اروپا: حق سقط‌جنین‌ زیر حمله

oropa

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 

در حالی که کمپین حق سقط‌جنین‌ امروز در دابلین (جمهوری ایرلند) تظاهرات همبستگی با زنی برگزار می‌کند که در ایرلند شمالی به‌خاطر کمک به دخترش در دریافت قرص سقط‌جنین‌ مورد پیگرد قضایی قرار دارد، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با قاطعیت حمله‌های اخیر علیه برخورداری زنان از سقط‌جنین‌ در چند کشور اروپایی را محکوم می‌کند. در لهستان، لایحه‌ای برای ممنوعیت کامل سقط‌جنین‌ در دست تهیه است. در ایرلند و مالت، قوانین بسیار ستم‌گرانه‌ای در مورد سقط‌جنین‌ حاکم است. بر اساس داده‌های شورای اروپا، در ایتالیا قانونی که به زنان حق سقط‌جنین‌ می‌دهد به درستی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، این حق اغلب در عمل از زنان دریغ می‌شود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر دولت‌های اروپا را فرا می‌خواند از حقوق زنان محافظت کنند و در مقابل خواسته‌های کسانی که قصد نقض یا محدود کردن این حقوق را دارند، عقب نشینی نکنند. 

 20160427_Europe_Right_of_abortion_under_attack_PER

این نوشته در اخبار ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.