این دو سه ماهه ۲۵۳ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۱۰۳ هزارنفر از جمعیت زنان شاغل کشوربیکارشدند

ارسال کننده خبر: خانم لیدا اشجعی 9 بهمن

به بیان ساده تر، ناپایداری فعالیت بنگاه ها و در نتیجه از بین رفتن امنیت شغلی باعث می شود تا تنها در فاصله یک فصل از سال، بر تعداد بیکاران کشور ۳۵۶ هزار نفر افزوده شود و چه بسا در فصلی ..دیگر، صدها هزارنفر امکان ورود به بازار کار را پیدا کنند.

آمارها نشان می‌دهد تکانه‌های اقتصادی همچنان از بازار کار قربانی می‌گیرد و باعث ادامه شرایط «بحران بیکاری» شد به نحوی که از تعداد شاغلان مرد در پاییز نسبت به تابستان ۲۵۳ هزار نفر کاسته شد.

 


سایه رکود هر روز بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار جدی تر می شود و توان ادامه فعالیت واحدهای کوچک رفته رفته از دست می رود؛ بسیاری ورشکست شده و برخی نیز به شدت در حال تلاش برای بقا و جلوگیری از نابودی هستند. در عین حال، بیکاری و ورشکستگی؛ فرجام کار کسانی است که از گردونه فعالیت در اقتصاد ایران خارج می شوند.
گزارش‌های مرکز آمار ایران از بیکاری فصلی در پاییز امسال نشان دهنده افزایش بیکاری نسبت به فصل تابستان است. به بیان ساده تر، ناپایداری فعالیت بنگاه ها و در نتیجه از بین رفتن امنیت شغلی باعث می شود تا تنها در فاصله یک فصل از سال، بر تعداد بیکاران کشور ۳۵۶ هزار نفر افزوده شود و چه بسا در فصلی دیگر، صدها هزارنفر امکان ورود به بازار کار را پیدا کنند.بسیاری در فواصل گوناگون سال و به ویژه پایان سال که دیگر به آن نزدیک شده ایم دغدغه و استرس وضعیت شغلی خود در سال آینده را دارند و این مسئله فضایی بدی در زندگی بسیاری از خانواده ها ایجاد می کند. فرقی هم ندارد که شغلتان را از دست داده باشید و یا اصلا وارد بازار کار نشده باشید؛ در هر صورت بیکاری تجربه تلخی است که تقریبا همگان از آن دوری می کنند و نوعی دغدغه و ترس از بیکاری در پس ذهن همه وجود دارد.
بنابراین بروز نوسانات مستمر در فضای کسب و کار کشور باعث شده تا برخی به آسانی شغل خود را از دست بدهند و افراد از آینده شغلی روشنی برخوردار نباشند. براساس آخرین گزارش‌ها، تعداد شاغلان کشور تنها در فاصله تابستان تا پاییز سال جاری، ۳۵۶ هزار نفر کمتر شده در صورتی که شرایط پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۹۳ از لحاظ تعداد شاغلان بهتر است.
نتیجه اینکه رشد اشتغال و اندکی بعد ریزش اشتغال و بیکاری نشان می دهد بازار کار کشور از پایه های محکم و قابل تکیه ای برخوردار نیست و اقتصاد هر لحظه می تواند دچار تکانه و لرزش شود و عده ای طعم بیکاری را بچشند. تابستان امسال تعداد شاغلان مرد کشور ۱۸ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر و تعداد شاغلان زن نیز ۳ میلیون و ۵۶۷ هزار نفر بود که این تعداد در فصل پاییز به ترتیب به ۱۸ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر و ۳ میلیون و ۳۱ هزارنفر کاهش یافت.

اینکه دو سه ماهه ۲۵۳ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۱۰۳ هزارنفر از جمعیت زنان شاغل کشور به یکباره کاسته شود نشان می دهد که هنوز بازار کار کشور از استحکام مناسبی برخوردار نیست و شرایط کاری میلیون ها نفر به آسانی تحت تاثیر سیاست گذاری های دولت ها قرار می گیرد.
گزیده گزارش – مهر

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.