کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار می نماید

جنبش دانشجوئی 18 تیر 1378 را فراموش نکنیم

فراخوان

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.
ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.
ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

سخنرانان و عنوان سخنرانی :

رزا خلیلی:
جنبش دانشجوئی و نقش آن در حرکت به سوی دموکراسی
آرمین غضنفرپور:
نقش سپاه و نیروهای سرکوبگر در واقعه 18 تیر
بیژن سامانی:
جنبش های مردمی از 1378 تا 1388

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون
Paltalk: Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran

شنبه 6 یولی 2013 (15 تیر 1392) ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از جوان و دانشجو

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.