بایگانی ماهیانه: مارس 2014

اطلاعیه 444 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ماده 3 اعلا میه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: