بایگانی دسته: کتابهای کانون

لیست جدید کتاب های کتاب خانه

حیات چیست؟ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ دو ک‍ت‍اب‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د اس‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌”…”What is life? the physical aspect ن‍وش‍ت‍ه‌ اروی‍ن‌ ش‍رودی‍ن‍گ‍ر و”…”What is life? the next fifty yearsک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ دوازده‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ در ب‍زرگ‍داش‍ت‌ پ‍ن‍ج‍اه‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار ک‍ت‍اب‌ ش‍رودی‍ن‍گ‍ر است. در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

لیست جدید کتاب های کتابخانه

لیست جدید کتاب های کتابخانه جهت اطلاع حضورتان ارائه می شود: مانتره در تعریف واژه «مانتره» و «سرسوتی» در روایات اسطوره‌های هندی، سخنان دارای نیروی سحر آمیزی است که می‌‌تواند دانایی را از اندیشه به عمل در آورد. این نیروی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

فایل کتب انتخابی این هفته و چکیده ی آنها

از روزى كه خمينى به ملت ۳۵ ميليونى ايران گفت شما همه بايد مأمور اطلاعات و امنيت باشيد، خود رژيم پس از آن همه قتل و كشتارها همه را بخواهى نخواهى به گونه اى در جهان وانمود كرده است كه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

معرفی کتابهای جدید کتابخانه ی کانون

كتاب جايگاه اقليت بر حقوق بين الملل http://ketab.bashariyat.org/?p=10872 كتاب لذات فلسفه http://ketab.bashariyat.org/?p=10867 كتاب عشق سال هاى وبا http://ketab.bashariyat.org/?p=10863 كتاب مرگ كسب و كار من است http://ketab.bashariyat.org/?p=10861 ناطور دشت http://ketab.bashariyat.org/?p=10845 كتاب عزاداران بيل http://ketab.bashariyat.org/?p=10838 كتاب سنگ صبور http://ketab.bashariyat.org/?p=10821 كتاب سكوت سرشار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

كتاب جايگاه اقليت بر حقوق بين الملل

در این مقاله تلاش بر این است تا جایگاه حقوق اقلیت را در اسناد ومعاهدات بین المللی که به طور مستقیم ویا ضمنی به آن پرداختهاند بررسی نماید. تعریف اقلیت وحقوق آن از جنبه جامعیت ومانعیت، الزام آور بودن یا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

معرفی کتاب

http://ketab.bashariyat.org/?p=10745 http://ketab.bashariyat.org/?p=10775 http://ketab.bashariyat.org/?p=10771 http://ketab.bashariyat.org/?p=10766 http://ketab.bashariyat.org/?p=10762 http://ketab.bashariyat.org/?p=10758 http://ketab.bashariyat.org/?p=10740 http://ketab.bashariyat.org/?p=10735 http://ketab.bashariyat.org/?p=10730 http://ketab.bashariyat.org/?p=10726

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

معرفی کتاب

http://ketab.bashariyat.org/?p=10719 http://ketab.bashariyat.org/?p=10715 http://ketab.bashariyat.org/?p=10711 http://ketab.bashariyat.org/?p=10704 http://ketab.bashariyat.org/?p=10700 http://ketab.bashariyat.org/?p=10696 http://ketab.bashariyat.org/?p=10693 http://ketab.bashariyat.org/?p=10688 http://ketab.bashariyat.org/?p=10683 http://ketab.bashariyat.org/?p=10670  

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

معرفی کتاب

http://ketab.bashariyat.org/?p=10629 http://ketab.bashariyat.org/?p=10654 http://ketab.bashariyat.org/?p=10658 http://ketab.bashariyat.org/?p=10650 http://ketab.bashariyat.org/?p=10646 http://ketab.bashariyat.org/?p=10642 http://ketab.bashariyat.org/?p=10638 http://ketab.bashariyat.org/?p=10634 http://ketab.bashariyat.org/?p=10621 http://ketab.bashariyat.org/?p=10617

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

معرفی کتاب

http://ketab.bashariyat.org/?p=10452 http://ketab.bashariyat.org/?p=10461 http://ketab.bashariyat.org/?p=10466 http://ketab.bashariyat.org/?p=10470 http://ketab.bashariyat.org/?p=10474 http://ketab.bashariyat.org/?p=10479 http://ketab.bashariyat.org/?p=10483 http://ketab.bashariyat.org/?p=10487 http://ketab.bashariyat.org/?p=10491

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید:

کتاب بیگانه

http://ketab.bashariyat.org/?p=10495

ارسال شده در کتابهای کانون | پاسخ دهید: