بایگانی دسته: گزارش صوتی جلسات کمیته زنان

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 30 دسامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7894

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 30 دسامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 25 نوامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7624

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 25 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 28 اکتبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7465

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 28 اکتبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 30 سپتامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7340

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 30 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 26 آگوست 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7206

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 26 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 29 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 29 جولای 2017

ارسال شده در گزارش صوتی جلسات کمیته زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، 29 جولای 2017 بسته هستند