بایگانی دسته: گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1396

گزارش نقض حقوق زنان درخردادماه 1396 تهیه کننده: بابک میری یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در خرداد 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

لینک گزارشات صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

ارسال شده در صوتی و تصویری, گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش اماری نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به زبان نمودار

گزارش اماری نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به زبان نمودار تهیه نمودار لیدا اشجعی  Lida Ashjaei گزارش نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶     Somayeh  Merbaney   سمیه مهربانی         اخبار زنان زندانی: هنگامه شهیدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش ماهیانه خبری اردیبهشت ماه : سمیه مهربانی

اخبار نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش خبری سه ماهه : نقض حقوق زنان کمیته زنان (دی،بهمن،اسفند سال۱۳۹۵) دیانا بیگلریفرد

گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان (1)

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق زنان در فروردین ماه ۱۳۹۶ : سمیه مهربانی

گزارش نقض حقوق زنان در فروردین ماه ۱۳۹۶.

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

نقض حقوق زنان در اسفند ماه به زبان نمودار

گزارش اماری نقض حقوق زنان دراسفند ماه به زبان نمودار

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید: