بایگانی دسته: گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان

گزارش نقض حقوق زنان در شهریورماه 1396

تهیه کننده: بابک میری یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در شهریور 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و اطلاعات از خبرگزاریهای مورد تایید گردآوری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در شهریورماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان، 26 آگوست

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 26 آگوست 2017

ارسال شده در صوتی و تصویری, گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان، 26 آگوست بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مردادماه 1396

تهیه کننده: بابک میری، سمیه مهربانی یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در مرداد 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و اطلاعات از خبرگزاریهای مورد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مردادماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان درتیرماه 1396

گزارش نقض حقوق زنان درتیرماه 1396 تهیه کننده: بابک میری یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در تیر 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان درتیرماه 1396 بسته هستند

گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان در سه ماه،فروردین ،اردیبهشت وخرداد 1396

گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان در فروردین،اردیبهشت و خرداد1396 تهیه و تنظیم: دیانا بیگلری فرد، بابک میری

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | دیدگاه‌ها برای گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان در سه ماه،فروردین ،اردیبهشت وخرداد 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1396

گزارش نقض حقوق زنان درخردادماه 1396 تهیه کننده: بابک میری یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در خرداد 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

لینک گزارشات صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

ارسال شده در صوتی و تصویری, گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

گزارش اماری نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به زبان نمودار

گزارش اماری نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به زبان نمودار تهیه نمودار لیدا اشجعی  Lida Ashjaei گزارش نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶     Somayeh  Merbaney   سمیه مهربانی         اخبار زنان زندانی: هنگامه شهیدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید: