بایگانی دسته: فراخوان ها

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018 بسته هستند

گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 30 دسامبر 2017

مادهٔ ۱۲اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 30 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر

http://bashariyat.org/?p=10996

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر بسته هستند

گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 25 نوامبر 2017

گم شدم در این هیاهو، گم شدم                                       تو کجایی تا بگیری داد من؟ گر سکوت خویش را می‌داشتم                                         زندگی پر بود … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 25 نوامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10725

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017 بسته هستند

گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 28 اکتبر 2017

دوباره می سازمت وطن                    اگر چه با خشت جان خویش گردهمایی کمیته ی دفاع از حقوق زنان سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 28 اکتبر 2017 بسته هستند

سقط جنین تصمیم زنان است!ـ

فراخوان اروپایی: برای حق سقط جنین در سراسر اروپا   سازمان‌دهی مردمی در سراسر اروپا در حدود ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷   در همبستگی با کلیه‌ی زنان اروپایی، در پی مبارزه‌ی مثال زدنی زنان اسپانیایی در ۲۰۱۴ و زنان لهستانی در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای سقط جنین تصمیم زنان است!ـ بسته هستند

گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 30 سپتامبر 2017

تو مشت بزرگ روزگاری                    از گردش قرن ها پس افکن ای مشت زمین برای آسمان شو                 بر وی بنواز ضربتی چند گردهمایی کمیته ی دفاع از حقوق زنان سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان، شنبه 30 سپتامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در 26 آگوست 2017

زان بی خردان سفله بستان                      داد دل مردم خردمند گردهمایی کمیته‌ی دفاع از حقوق زنان سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در 26 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی 6 آگوست 2017

http://bashariyat.org/?p=9573

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی 6 آگوست 2017 بسته هستند