بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 389

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 390

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 387 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز، از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز “انتخابات” دوره … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 386 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 386 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / روز جهانی کارگر

“رضا شهابی: روز جهانی کارگر را متحد و همرنگ جشن بگیرید” آیا پاداش تلاش برای ایجاد سندیکا 11 سال حکم زندان است.

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

دستگیری و سرکوب اندیشه و عقیده محکوم است

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

نو بهار آمد ولی مهر عزیزان طی نشد !

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: