بایگانی دسته: اطلاعیه ها

لینک اطلاعیه 952 کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر

اطلاعیه 952 کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 952 کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر بسته هستند

لینک اطلاعیه 949 کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در خصوص محرومیت از حق کودکان

http://bashariyat.org/?p=11912

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 949 کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در خصوص محرومیت از حق کودکان بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 950 نمایندگی اندونزی در خصوص زور ، خشونت و بی رحمی

http://bashariyat.org/?p=11905

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 950 نمایندگی اندونزی در خصوص زور ، خشونت و بی رحمی بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 947 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=11866

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 947 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 948 کمیته دفاع از حقوق زنان

http://bashariyat.org/?p=11877

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 948 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 953 نمایندگی سوئیس در خصوص حق و حقوق ملت

http://bashariyat.org/?p=11856

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 953 نمایندگی سوئیس در خصوص حق و حقوق ملت بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 941 نمایندگی مالزی در خصوص حقوق پایمال شده در ایران

اطلاعیه شماره 941 نمایندگی مالزی در خصوص حقوق پایمال شده در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 941 نمایندگی مالزی در خصوص حقوق پایمال شده در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 940 نمایندگی مالزی در خصوص حق

http://bashariyat.org/?p=11793

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 940 نمایندگی مالزی در خصوص حق بسته هستند

لینک اطاعیه شماره 938 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=11765

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطاعیه شماره 938 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک ۳۱ معترض کشته شده در اعتراض‌ها و بازداشتگاه‌ها؛ بیش از ۳۷۰۰ تن بازداشت شده

http://bashariyat.org/?p=11761

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک ۳۱ معترض کشته شده در اعتراض‌ها و بازداشتگاه‌ها؛ بیش از ۳۷۰۰ تن بازداشت شده بسته هستند