بایگانی دسته: کنوانسیون زنان

کنوانسیونهای مربوط به کمیته دفاع از حقوق زنان

کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در کنوانسیون زنان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیونهای مربوط به کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

مقدمه‌ دول‌ عضو كنوانسيون‌ حاضر، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد برپايبندي‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، كرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انساني‌ و برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأكيد دارد. با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اصل‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

كنوانسيون مربوط به رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌ها

 كه براساس قطعنامه (هفدهم)  A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است اين كنوانسيون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است. دولت‌هاي طرف قرارداد، ‌با تمايل، براي ترويج و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

متن کنوانسيون حقوق سياسي زنان-مصوب 20 دسامبر 1952

اعضاي متعاهد : خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقيم يا غير مستقيم از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه ١٥ اکتبر ١٩٩٩ – قطعنامه شماره ٤/٥٤ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولتهاي عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي وبرابري … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ (۳۳) )

سپتامبر ۱۹۹۵ (۳۳) ۱٫ ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ دربارة‌ زنان‌، ۲٫ که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌، ۳٫ عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳ ) کمیته حقوق بشر ( سند سازمان ملل (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000)

ارسال شده در تیر ۱۶, ۱۳۹۵ by pajohesh این کمیته بر آن شده است تا تفسیر عمومی خود را در مورد ماده ۳ این میثاق تجدید نموده و با توجه به تجاربی که از فعالیت‏های ‏انجام شده در طی ۲۰ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید:

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

ارسال شده در تیر ۱۰, ۱۳۹۵ by pajohesh  با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون زنان | پاسخ دهید: