بایگانی دسته: صوتی و تصویری

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6938

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

نظام آموزش و پرورش در ایران از دیدگاه توسعه گرایانه چگونه است ؟ و در چه سطحی از استاندارد جهانی قرار دارد؟ ماهیت وجودی و وظیفه اصلی آموزش و پرورش چیست ؟ ایا میتواند بستری مناسب برای تربیت نسل اینده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6941

ارسال شده در صوتی و تصویری | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

لینک گزارشات صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – 25 مای 2017 )

ارسال شده در صوتی و تصویری, گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان | پاسخ دهید:

 لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

لینک کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

ارسال شده در صوتی و تصویری, کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در صوتی و تصویری | پاسخ دهید:

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

شرح کنوانسیون استکهلم بخش چهارم با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید: