بایگانی دسته: صوتی و تصویری

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7360

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7357

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7353

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان)

کلیپ صوتی شرح (پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان)

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017 بسته هستند

لینک دریچه ای رو به آگاهی (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7335

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک دریچه ای رو به آگاهی (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر) بسته هستند

لینک دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7330

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) بسته هستند

لینک کلیپ بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7324

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7213

ارسال شده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) بسته هستند

کلیپ بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟ آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟ آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   بسته هستند