بایگانی دسته: لینک ها

آقای روحانی، آقای احمد شهید! صدای ما مادران را بشنوید

http://masihalinejad.com/?p=6563

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

گزارش تصویری جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=683

ارسال شده در گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان, لینک ها | پاسخ دهید:

تهمینه میلانی در گفتگو با مسیح علی نژاد لینک فایل صوتی

 ارسال کننده : آقای محمود نعیمی 26 آبان  http://www.gooya.com/external/zanantv.net/blog/2013/11/12/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

مهمترین عناوین خبرگزاریهای فارسی زبان چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه

http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/11/13.pdf

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

مهمترین عناوین خبرگزاریهای فارسی زبان سه شنبه بیست یکم آبان ماه

  http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/11/12.pdf

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

مهمترین عناوین خبرگزاریهای فارسی زبان پنجشنبه شانزدهم آبان ماه

  http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/11/7.pdf

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

نگاهی‌ به جنایات دهه شصت، سحر محمدی

ارسال کننده : آقای محمود نعیمی 10 آبان ttp://www.rowzane.com/html/video/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7/4125-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.htm

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید:

لینک مهمترین عناوین خبرگزاری های فارسی زبان

  http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/311.pdf

ارسال شده در لینک ها | پاسخ دهید: